Hobby

Jezte zdravěji


Chcete být zase tak sebevÄ›domí a lehcí jako pÅ™ed dvaceti lety? Tak to na sobÄ› budete muset zaÄít pořádnÄ› pracovat a také si vybrat správnou dietu.

Jezte zdravěji

Každý, kdo má potíže s nadváhou, moc dobÅ™e ví, jak je složité se pÅ™ebyteÄného tuku v tÄ›le zbavit. Nejedná se pÅ™itom pouze o záležitost, která by byla ÄistÄ› estetická. Nadváha, zvláštÄ› pak ta velká, může totiž pÅ™edstavovat i zdravotní riziko. Když se ÄlovÄ›k dostane do stavu obezity, může to znamenat mimo jiné i to, že si zaÄne zahrávat se svým zdravím. Není sice automaticky pravda, že obezita rovná se choroby, ale ta pravdÄ›podobnost je v tomto případÄ› až neobvykle vysoká. Nechcete-li si zbyteÄnÄ› příliÅ¡ zahrávat, mÄ›li byste udÄ›lat maximum proto, abyste zhubli.

Sportem zhubnete

K tomuto úÄelu se na internetu, ale i mnoha spoleÄenských magazínech nachází celá Å™ada Älánků, které vám budou tvrdit, že tohle nebo tamto je stoprocentnÄ› úÄinné. Nevěřte jim, ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů se jedná o habaÄůru, která nemá s realitou nic spoleÄného. Chcete-li opravdu a důslednÄ› hubnout, mÄ›li byste zaÄít držet proteinovou dietu, co jako jedna z mála opravdu funguje a dovede vás k lepší postavÄ›.

Důvodem, proÄ funguje, je fakt, že je navržena vÄ›dci, nikoliv Vandou nÄ›kde z krámu. Je založena na vÄ›deckých pozorováních a pokusech, takže skuteÄnÄ› funguje. Jen si ale nemyslete, že takto zhubnete rychlostí blesku. Jedná se o dobrý i vcelku rychlý způsob hubnutí, ale ubírání tukových zásob z tÄ›la je vždy bÄ›hem na dlouhou traÅ¥ a mnoho zkratek neexistuje. Důležité je, abyste dodržovali režim do puntíku, jinak můžete i nevÄ›domky zase zaÄít nabírat.

Více zeleniny, méně kilogramů

Pohyb není sprosté slovo

Mnoho lidí si myslí, že staÄí jíst jinak, a to povede k hubnutí. Ano, do jisté míry mají pravdu, ale pokud nechcete hubnout dlouhá léta, ale chcete to mít z krku za pár mÄ›síců, mÄ›li byste se zamyslet i nad vaÅ¡imi fyzickými aktivitami. V případÄ› že jste jich mÄ›li do dneÅ¡ních dní až zoufale málo, urÄitÄ› byste se mÄ›li alespoň pokusit se to zmÄ›nit. ObÄas si vyjet na kolo, obÄas vybÄ›hnout do parku nebo se vÄ›novat dlouhým procházkám vám nejenže neuÅ¡kodí, ale naopak, to pomůže vaÅ¡emu boji s nadbyteÄnou váhou.