Naordinujeme Vašemu vozidlu ostřejší design


Saháte ve VaÅ¡em vozidle v důsledku neúnosnÄ› vysokých interiérových teplot pravidelnÄ› k zapínání klimatizace? Už jste si spoÄítali, kolik Vás takový komfort stojí? UÅ¡etÅ™ete. Tónování autoskel Brno reprezentuje inteligentní Å™eÅ¡ení. Potažení autoskel speciální stínící a bezpeÄnostní autofólií pÅ™edstavuje exkluzivní podnÄ›t. Díky ochranné vrstvÄ› mohou být u konce s dechem také oslňující sluneÄní paprsky a UV zranÄ›ní. Vy se jako majitelé a uživatelé automobilu budete naopak moci svobodnÄ› a s klidem nadechnout s vÄ›domím, že skrze autofólií nemohou osoby s kriminálními zámÄ›ry prohlédnout do interiéru vozu.

Speciální autofólie posiluje komfort a bezpeÄí

Díky kvalitnímu technickému Å™eÅ¡ení, které autosklům u vozidel mimořádnÄ› atraktivnÄ› sluší, budou mít na kahánku také rizika nepříjemných zranÄ›ní úlomky rozbitých sklenÄ›ných Äástí. Tónování autoskel Brno je mimořádnÄ› propracovanou záležitostí, která dosahuje úspÄ›chu na poli estetického vnímání konstrukce vozidel, v oblasti komfortu Å™idiÄe i ostatních Älenů posádky i v zónÄ› bezpeÄného provozu na pozemní komunikaci.