Společnosti

Endokanabinoidní systém a vše kolem něj

Endokanabinoidní systém (EKS) je regulační systém, který spolupracuje s důležitými orgány lidského těla, imunitním a nervovým systémem a také s některými oblastmi v mozku. Je proto velmi důležitý za tolik potřebné fyziologické funkce v našem těle. Zodpovídá například za homeostázi (regulaci a rovnováhu odpovědí lidského těla na určité spouštěče), ovlivňuje chuť k jídlu, metabolismus, změny imunity, vzájemnou spolupráci mezi buňkami lidského těla a mnoho dalšího. Velkou roli hraje nejen ve fyzickém, ale také psychologickém účinku konopí. Protože právě skrze tento systém se prospěšné složky konopí (kanabinoidy) dostanou do lidského těla, kterému tak přinesou spoustu příznivých účinků.
Kanabinoidní receptory se nachází na povrchu buněk. Často bývají pro lepší představu přirovnávány ke klíčovým dírkám či zámkům, do kterých je potřeba zasunout správný klíč, aby fungovaly. Takových receptorů je velké množství, pouze dva z nich ale byly důkladně prozkoumány. Jedná se o receptory:rostlinka marihuany na slunci

 • CB1 receptory jsou přítomny v míše a mozku, zejména pak v těch jeho částech, které ovlivňují chování. Dále je najdeme v hypotalamu a v amygdale, které odpovídají za zvládání stresu a úzkosti, ovlivňování chuti k jídlu, omezení nevolnosti, zpracování vzpomínek a emočních reakcí. Jsou přítomny i v nervových zakončeních, kde snižují působení bolesti (proto se také konopí používá k tišení bolesti).
 • CB2 jsou obsaženy v imunitním systému periferní nervové soustavy. Pokud se aktivují, spustí zánět, což je stav důležitý pro léčbu chronických onemocnění.

Každý z těchto receptorů odpovídá na různé druhy kanabinolů, ale některé z těchto konopných složek reagují na oba dva. Existence a rozlišení těchto receptorů v lidském těle je důvod, proč mají kanabinoly tak výrazné účinky.
V souvislosti s receptory je zajímavý také samotný objev endokanabinoidního systému (EKS). Systémy totiž většinou bývají objeveny ještě před receptory a chemikáliemi, které je aktivují. Tady tomu bylo přesně naopak: v roce 1990 byly objeveny receptory CB1, o několik let později CB2 a až nakonec došlo k objevení systému spojujícího tyto sloučeniny – EKS.
A jak endokanabinoidní systém funguje? Princip je vlastně velmi jednoduchý: systém v případě zjištění nerovnováhy dá povel k uvolnění endokanabinoidů, což jsou kanabinoidy,které lidské tělo přirozeně vytváří. Tyto endokanabinoidy se pomocí receptorů roznesou po celém těle, kde spustí velké množství biologických funkcí. Prvním objeveným endokanabinoidem se stal anandamid, který vlastně vedl k objevení celého EKS.
EKS spolupracuje stejně jako s kanabinoidy, které si sám vyrobí, také s těmi, které jsou obsažené v rostlinách. Nazývají se fytokanabioidy a mají velice podobnou molekulární strukturu. Je více rostlin, které mají těchto látek nadbytek, nejznámějším zástupcem je však konopí s látkami známými pod označením THC, CBD, CBC nebo třeba CBN. Ty se po pozření navážou na receptory CB1 a CB2 – klíč zapadne do zámku, ale nesedí tam úplně dokonale, což vede k tomu, že spustí méně účinnou fyziologickou odpověď.
Výzkumy, které se zabývají EKS a tím, co se vlastně stane, když se pomocí kanabinoidu odemkne receptor, stále probíhají. Již nyní ale známe několik oblastí, které EKS ovlivňuje:

 • Paměť
 • Chuť k jídlu
 • Nakládání s energií
 • Metabolismus
 • Stres a úzkost
 • Imunitu
 • Spánek
 • Cvičení
 • Ženskou reprodukci

konopná semínka
Právě z důvodu, že výzkumy ještě nebyly ukončeny, očekává se, že EKS v sobě skrývá mnohem víc. Jeho potenciál je velký – dokáže navodit prospěšné biologické reakce a naopak blokováním receptorů těm nežádoucím zamezit. Nezbývá tedy, než si ještě nějaký ten čas počkat na objasnění celé „EKS záhady“.